Omezení kapacity koupaliště na 300 osob ve stejný čas

Omezení kapacity koupaliště na 300 osob ve stejný čas

Přestože standardní kapacita jesenického koupaliště dle provozního řádu činí 1600 osob, byl pro letošní rok na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví z důvodů epidemiologických opatření omezen počet návštěvníků všech koupališť v ČR na maximálně 300 osob ve stejný čas.

Aktuální počet osob v areálu, a tedy případná zbývající volná místa, mohou zájemci o návštěvu koupaliště sledovat jak u vstupní pokladny, tak i na internetových stránkách koupaliště. Chtěli jsme po dodavateli pokladního systému, aby se zobrazoval rovněž aktuální počet návštěvníků se zakoupeným vstupným na dopoledne, kteří by měli areál opustit ve 14 hodin, avšak pro takový výstup by musel být pořízen druhý turniket, kterým by do areálu vstupovali pouze návštěvníci s dopoledním vstupným. To by představovalo vyšší finanční investici, která by měla pouze velmi omezený časový efekt. S platností od začátku července se uvažuje o navýšení tohoto limitu na 500 osob ve stejný čas, což by dostatečně pokrylo většinu provozních dnů koupaliště - v loňském roce bylo vždy jen pár dnů v měsíci, kdy návštěvnost koupaliště (a to za celý den!) překročila uvažovanou hodnotu 500 lidí.